Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone


korting bedrijfsvoorheffing in steunzone

lijst van bedrijventerreinen waar van de steunmaatregel kan worden gebruik gemaakt, is diezelfde dag gepubliceerd. 50 miljoen euro) of balanstotaal (max. In de eerste aangifte die betrekking heeft op alle werknemers, komt in de rubriek "Belastbare inkomsten" het bruto belastbaar inkomen en in de rubriek "Verschuldigde BV de aanvankelijk verschuldigde. Afgebakende steunzones, de 3 zones die momenteel in Vlaanderen zijn afgebakend, bevatten alle bedrijventerreinen binnen een straal van 40 km rondom Ford Genk, rondom de getroffen vestigingen van Philips en Heinz in Turnhout en rondom de gemeente rondom Zaventem-Vilvoorde waar ook enkele bedrijven hun werkgelegenheid zwaar hebben afgebouwd. 50 miljoen) of balanstotaal (max.

Zo kan een investering in een laptop met een bijhorende aanwerving van een bediende al in aanmerking komen. Opdat de vrijstelling definitief is verworven, moeten kmo's de arbeidsplaatsen minstens drie jaar behouden; voor grote ondernemingen geldt de tewerkstellingsvoorwaarde voor minstens vijf jaar. 43 miljoen euro) in ten minste twee van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken niet wordt overschreden. Eveneens dient er een duidelijke link te zijn tussen de investering en de betrokken vestiging. Dan kan u bij bepaalde investeringen die in nieuwe aanwervingen uitmonden gedurende twee jaar een korting genieten op de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Concreet betekent dit: dat het criterium tewerkstelling (max. 274 SZ - 2016) indienen bij het bevoegde Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing. Eigen werk in onroerende staat: jezelf btw aanrekenen is niet meer altijd nodig. Op de website kunt u opzoeken of uw bedrijf korting jumbo bezorgen in een steunzone is gelegen. In Vlaanderen krijgen belastingplichtigen met twee kinderen of meer een korting op hun onroerende voorheffing. Formaliteiten voor en na de investering.

Korting bedrijfsvoorheffing in steunzone One two assist Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: nieuwe steunzone Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

50 korting domino's
Met korting meereizen trein
Sauna houten korting optimel
25 korting karwei


Sitemap